Po úspěšném dokončení magisterského studia oboru Právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze plynule navázala koncipientskou praxí v advokátní kanceláři Čálek & Cimický provozující generální právní praxi. Bohaté praktické zkušenosti ze své koncipientské praxe završila úspěšným složením advokátní zkoušky a následným otevřením vlastní advokátní kanceláře.

Dále je absolventkou magisterského dvouoborového studia Mezinárodní vztahy a Evropská studia.

Podstatné pracovní zkušenosti získala taktéž na Ministerstvu financí, kde po dobu dvou let pracovala jednak v elitním útvaru určeném k potírání finanční kriminality a dále v odboru Legislativa a právní služby, kde se podílela na přípravě rozhodnutí ministra v oblasti správního práva.

Advokátní kancelář poskytuje klientům komplexní právní služby zejména v oblastech trestního, občanského, obchodního, rodinného, správního a pracovního práva.

Základní přehled poskytovaných právních služeb naleznete zde.


SÍDLO

Tererova 1551/8, Praha 4, 149 00

EMAIL

krcilkova@vase-advokatka.cz

KONTAKT

+420 735 958 825