Po úspěšném dokončení magisterského studia oboru Právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze plynule navázala koncipientskou praxí v advokátní kanceláři Čálek & Cimický provozující generální advokátní praxi. Bohaté praktické zkušenosti ze své koncipientury završila úspěšným složením advokátní zkoušky a následným otevřením vlastní advokátní kanceláře.

Dále je absolventkou magisterského dvouoborového studia Mezinárodní vztahy a Evropská studia.

Podstatné pracovní zkušenosti získala mimo jiné na Ministerstvu financí, kde po dobu dvou let pracovala jednak v elitním útvaru určeném k potírání finanční kriminality, a dále v odboru Legislativa a právní služby, kde se podílela na přípravě rozhodnutí ministra v oblasti správního práva.

Advokátka je dále registrována v oficiálním Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů, vedeným Ministerstvem spravedlnosti. Více zde.

Advokátní kancelář poskytuje klientům komplexní právní služby zejména v oblastech trestního, občanského, rodinného, pracovního, obchodního, správního a nemovitostního práva.

Právní služby poskytujeme též v anglickém jazyce.

Základní přehled poskytovaných právních služeb naleznete zde.


SÍDLO

Venušina 1162/10, 104 00 Praha 10 Uhříněves

EMAIL

krcilkova@vase-advokatka.cz

KONTAKT

+420 735 958 825