Kdy nás budete potřebovat?

Lidé a rodiny

 • plánujete rozvod a následné vypořádání společného jmění manželů
 • usilujete o svěření dítěte do péče nebo rozšíření styku
 • chcete zvýšit / snížit výživné
 • domáháte se určení či popření otcovství
 • zvažujete oddělený majetkový režim manželů
 • domáháte se přiznání či omezení svéprávnosti sobě či osobě blízké
 • plánujete uzavřít smlouvu – např. nájemní či podnájemní, smlouvu o dílo atd.
 • vymáháte nájemné po neplatícím nájemníkovi
 • vymáháte náhradu škody, která Vám byla způsobena – materiální / imateriální
 • spory se zaměstnavatelem – např. neoprávněná výpověď, hmotná odpovědnost atd.
 • chcete darovat, prodávat či kupovat nemovitost (zajistíme též úschovu peněz)
 • usilujete o vyvázání z nevyhovujícího spoluvlastnictví
 • řešíte sousedské spory
 • domáháte se rozhodnutí úřadu – např. stavebního povolení
 • účastníte se dědického řízení
 • byl na Vás či na Vašem blízkém spáchán trestný čin – např. ublížení na zdraví, pomluva atd.
 • byli jste předvoláni k výslechu na Policii ČR
 • bylo Vám sděleno obvinění (tzv. usnesení o zahájení trestního stíhání)
 • dopustili jste se přestupku
 • máte exekuce a dluhy, které již nejste schopni splácet – můžeme zařídit Vaše oddlužení
 • přišla Vám obsílka od soudu, policie či úřadu
 • v případě nenadálých událostí: domovní prohlídka, zatčení a další…

Firmy a podnikatelé

 • zakládáte společnost či vlastní podnikání
 • potřebujete sepsat společenskou smlouvu či v ní učinit jakékoli změny
 • řešíte pro členy orgánů Vaší společnosti znění smlouvy o výkonu funkce
 • plánujete zápis do obchodního rejstříku, případně učinit změny v zápisu
 • převádíte svůj podíl ve společnosti
 • přihlašujete ochrannou známku
 • najímáte zaměstnance – provedeme sepis pracovních smluv / dohod mimo pracovní poměr
 • řešíte spory se zaměstnanci – vymáháte náhradu škody, rozvazujete pracovní poměr atd.
 • řešíte spory se zákazníky – např. neuznané reklamace
 • potřebujete právně ošetřit smlouvy s dodavateli či odběrateli
 • vymáháte neuhrazené faktury a jiné dluhy
 • Vaše společnost se nachází v insolvenci
 • byl na Vaší společnosti spáchán trestný čin – např. poškození cizí věci, pomluva atd.
 • Vaše společnost je šetřena pro podezření ze spáchání trestného činu – např. krácení daně

Cena služeb je uvedena zde.