Není výpověď jako výpověď

Dnes se zaměříme na problematiku, s níž se v poslední době ve své praxi opakovaně potýkám, a to neplatnost podané výpovědi, ať už se jedná o výpověď z nájmu bytu, pozemku či výpověď jakékoli jiné smlouvy.

Zvláště v otázce výpovědi platí staré známé úsloví: dvakrát měř, jednou řež. Je třeba si uvědomit, že aby výpověď měla zamýšlené účinky, musí být v prvé řadě platnou, tj. splňující veškeré zákonné požadavky, a dále řádně doručenou. Ve své kanceláři se bohužel setkávám s výpověďmi převážně neplatnými, které si klienti obstarají jako vzor na internetu.

Je však třeba upozornit, že pakliže výpověď zákonné požadavky nesplňuje, nelze ji považovat za platnou, pročež je nezbytné, aby následně byla opakovaná, a to včetně běhu výpovědní doby, která např. v případě zemědělského pachtu čítá celý jeden rok.

Proto prosím, dříve než odešlete výpověď jakékoli smlouvy, přijďte se poradit, ať máte zaručenu platnost výpovědi a uplynutím výpovědní doby může právní vztah skutečně skončit.