Maximální délka vazby

Pan Martin jakožto obviněný z přečinu krádeže pobývá v rámci přípravného řízení již 2 měsíce ve vazbě. Svého obhájce se proto dotazuje, zda je právním řádem stanovena maximální délka vazby a kolik v jeho případě činí?

________________________________________________________________

Vazba představuje tzv. ultima ratio v podobě mimořádného opatření na základě důkazů v trestním řízení, které slouží k zajištění obviněné osoby po dobu nezbytně nutnou pro účely týkající se trestního řízení a následného výkonu trestu. Trestní řád výslovně stanoví nejvyšší přípustnou dobu trvání vazby (1-4 roky), a to v závislosti na klasifikaci trestného činu, kterého se vazebně stíhaný dopustil. Z celkové přípustné doby trvání vazby připadá 1/3 na přípravné řízení a 2/3 na řízení před soudem.

Jelikož je pan Martin stíhán pro přečin a nacházíme se v přípravném řízení, činí nejvyšší přípustná doba trvání vazby v jeho případě 4 měsíce. Do této doby musí být na pana Martina podána státním zástupcem obžaloba, aby v souladu s trestním řádem mohla vazba pokračovat v řízení před soudem po dobu dalších maximálně 8 měsíců. V opačném případě musí být pan Martin neprodleně propuštěn na svobodu.