Advokátní kancelář byla založena advokátkou Mgr. et Mgr. Zuzanou Krčílkovou Foukalovou poté, co završila svoji bohatou koncipientkou praxi a úspěšně složila advokátní zkoušky. Advokátní kancelář poskytuje klientům komplexní právní služby zejména v oblastech trestního, občanského, rodinného, pracovního, obchodního, správního a nemovitostního práva. Právní služby poskytuje též v anglicém jazyce.