Advokátní kancelář byla založena Mgr. et Mgr. Zuzanou Krčílkovou Foukalovou poté, co úspěšně završila svoji koncipientkou praxi a úspěšně složila advokátní zkoušky. Advokátní kancelář poskytuje klientům komplexní právní služby zejména v oblastech trestního, občanského, obchodního, rodinného, správního a pracovního práva.