FIRMY A PODNIKATELÉ

 • zakládáte společnost či vlastní podnikání
 • potřebujete sepsat společenskou smlouvu či v ní učinit jakékoli změny
 • řešíte pro členy orgánů Vaší společnosti znění smlouvy o výkonu funkce
 • plánujete zápis do obchodního rejstříku, případně učinit změny v zápisu
 • převádíte svůj podíl ve společnosti
 • přihlašujete ochrannou známku
 • najímáte zaměstnance – provedeme sepis pracovních smluv / dohod konaných mimo pracovní poměr
 • řešíte spory se zaměstnanci – vymáháte náhradu škody, rozvazujete pracovní poměr atd.
 • řešíte spory se zákazníky
 • potřebujete právně ošetřit smlouvy s dodavateli či odběrateli
 • vymáháte neuhrazené faktury a jiné dluhy
 • Vaše společnost se nachází v insolvenci
 • byl na Vaší společnosti spáchán trestný čin – např. poškození cizí věci, pomluva atd.
 • Vaše společnost je šetřena pro podezření ze spáchání trestného činu – např. krácení daně

Vyberte si jeden z námi nabízených a velmi výhodných paušálů zde.