FIRMY A PODNIKATELÉ

 • zakládáte společnost či vlastní podnikání
 • plánujete zápis do obchodního rejstříku, případně učinit změny v zápisu
 • potřebujete sepsat společenskou smlouvu či v ní učinit jakékoli změny
 • řešíte pro členy orgánů Vaší společnosti znění smlouvy o výkonu funkce či její změny
 • pronajímáte, nakupujete či prodáváte majetek – smlouva nájemní / kupní (nabízíme též uschovu peněz a ověření podpisů)
 • řevádíte svůj podíl ve společnosti
 • přihlašujete ochrannou známku
 • najímáte zaměstnance – provedeme sepis pracovních smluv / dohod konaných mimo pracovní poměr
 • řešíte spory se zaměstnanci – vymáháte náhradu škody, rozvazujete pracovní poměr atd.
 • řešíte spory se zákazníky či obchodními partnery
 • potřebujete právně ošetřit smlouvy s dodavateli / odběrateli / obch. partnery – smlouva o obchodním zastoupení / obchodním zprostředkování, NDA
 • potřebujete vypracovat všeobecné obchodní podmínky či reklamační řád, ať už pro Váš eshop či kamennou prodejnu
 • vymáháte neuhrazené faktury a jiné dluhy
 • Vaše společnost se nachází v insolvenci nebo jste věřitelem společnosti nacházející se v insolvenci
 • byl na Vaší společnosti spáchán trestný čin – např. poškození cizí věci, pomluva atd.
 • Vaše společnost je šetřena pro podezření ze spáchání trestného činu – např. krácení daně, nekalá soutěž

Právní služby kompletně poskytujeme též v anglickém jazyce.

Vyberte si jeden z námi nabízených a velmi výhodných paušálů zde.