LIDÉ A RODINY

 • plánujete rozvod a následné vypořádání společného jmění manželů
 • usilujete o svěření dítěte do péče nebo rozšíření styku
 • chcete zvýšit / snížit výživné
 • domáháte se určení či popření otcovství
 • zvažujete oddělený majetkový režim manželů
 • domáháte se přiznání či omezení svéprávnosti sobě či osobě blízké
 • plánujete uzavřít smlouvu – např. nájemní či podnájemní, smlouvu o dílo atd.
 • vymáháte nájemné po neplatícím nájemníkovi
 • vymáháte náhradu škody, která Vám byla způsobena – materiální / imateriální
 • spory se zaměstnavatelem – např. neoprávněná výpověď, hmotná odpovědnost atd.
 • chcete darovat, prodávat či kupovat nemovitost (zajistíme též úschovu peněz a ověření podpisů)
 • usilujete o vyvázání z nevyhovujícího spoluvlastnictví
 • řešíte sousedské spory
 • vymáháte pojistné plnění po pojišťovně
 • domáháte se rozhodnutí úřadu – např. stavebního povolení
 • účastníte se dědického řízení
 • byl na Vás či na Vašem blízkém spáchán trestný čin – např. ublížení na zdraví, pomluva atd.
 • byli jste předvoláni k výslechu na Policii ČR
 • bylo Vám sděleno obvinění (tzv. usnesení o zahájení trestního stíhání)
 • dopustili jste se přestupku
 • máte exekuce a dluhy, které již nejste schopni splácet – můžeme zařídit Vaše oddlužení
 • přišla Vám obsílka od soudu, policie či úřadu
 • v případě nenadálých událostí: domovní prohlídka, zatčení a další…

Navazuji na tradici rodinných advokátů, kteří tak jako rodinný lékař osobně klienty a jejich rodinné příslušníky provází po jejich životní cestě. Pro rodinné příslušníky klientů nabízím stejné výhody a podmínky jako pro stávající klientelu.

Právní služby kompletně poskytujeme též v anglickém jazyce.

Cena služeb je uvedena zde.