Mimosoudní rozvod či popření otcovství dohodou?

Ano, čtete dobře. Taková je nejspíš představa ministryně spravedlnosti Marie Benešové o tom, jak ulevit soudům a jak snížit počty soudních řízení.

Jako účinný nástroj regulace počtu soudních případů si stávající vláda vybrala soudní poplatky, které se rozhodla navýšit, a to rovnou na jejich dvojnásobek – více zde.

Důvodem je prý motivovat občany, aby slovy paní ministryně „nepodávali šikanózní žaloby“ a nezahlcovali tak soudy zcela zbytečnými spory. K celé záležitosti se dokonce vyjádřil sám premiér Babiš: „Chceme lidi přesvědčit, aby spory, které jdou řešit mimo soudy, aby je tak řešili”.

To je samozřejmě rozumný a opodstatněný požadavek, kterému lze stěží cokoli vytknout, ovšem při bližším prozkoumání vládního návrhu nejeden právník či advokát musí minimálně pozvednout obočí. Je totiž zcela absurdní, aby s výše uvedenou argumentací byly zdvojnásobeny soudní poplatky za návrh na rozvod, vypořádání společného jmění manželů či popření otcovství. Je třeba si uvědomit, že např. rozvod a vypořádání společného jmění jde ruku v ruce a tak si nyní manželé musí namísto dosavadních 4.000,- Kč připravit pouze na soudní poplatky částku 8.000,- Kč.

Je velmi naivní představa chtít zrovna tyto typy řízení jakkoli omezovat a jejich počty uměle snižovat. Nelze navíc přehlédnout jistý veřejný zájem na tom, aby bylo např. v otázce otcovství postaveno na jisto, zda muž zapsaný v rodném listě dítěte je jeho skutečným biologickým otcem či nikoliv.

Dosud nebylo právně možné, aby jakékoli manželství bylo rozvedeno jinak než před soudem. Stejně jako nebylo možné popírat otcovství např. dohodou. Možná se nám vláda skrze svůj návrh a s ním související argumentaci snaží naznačit více, než v současné době vůbec tušíme. Očekávejme nečekané.

Vaše advokátka