Parlament není Hyde park aneb o úrovni poslance

Dle rozsudku Nejvyššího soudu z počátku tohoto týdne se na výroky poslanců, pronesené na půdě Poslanecké sněmovny PČR, vztahuje nejen disciplinární pravomoc Mandátového a imunitního výboru PSP ČR, ale též pravomoc soudů k projednání sporů na ochranu osobnosti poslance, do níž bylo neoprávněně zasaženo projevem jiného poslance.

Senát Nejvyššího soudu, jemuž předsedal soudce Petr Vojtek, se tak vyjádřil ke sporu mezi poslancem za parlamentní stranu TOP 09 Miroslavem Kalouskem a premiérem Andrejem Babišem o urážlivé výroky premiéra pronesené ve sněmovně, zejména tvrzení, že Kalousek „rozkrádal ministerstvo obrany a zabil lidi cez padáky“.

Jak vyplývá z článku Radka Nohla uveřejněného na Seznam Zprávách, procesní obrana premiéra spočívala v odkazu na poslaneckou imunitu a na přesvědčení, že jeho výroky pronesené na plénu sněmovny může posuzovat jedině imunitní a mandátový výbor sněmovny a nepodléhají jakékoli pravomoci obecných soudů.

Soudce Vojtek v rozsudku Nejvyššího soudu ovšem dochází k opačnému závěru, když uvádí: „Pravomoc soudů k projednání sporů na ochranu osobnosti poslance, do níž bylo neoprávněně zasaženo projevem jiného poslance v Poslanecké sněmovně parlamentu, není zvláštním zákonem vyloučena, proto je soud v této věci pravomocný, a nejsou zde tedy podmínky pro zastavení řízení a postoupení věci mandátovému a imunitnímu výboru Poslanecké sněmovny.“

Nejvyšší soud šel ve své argumentaci dokonce ještě dál, když jasně deklaroval právo občanů očekávat, že ústavní činitelé se budou snažit vystupovat s určitou úrovní a kulturou. K tomu soudce Vojtek dodává: „Parlament a senát by neměly být poslanci a senátory pokládány za fóra, na nichž lze bez rozmyslu či dokonce po zralé úvaze, avšak z nízkých pohnutek pod ochranou indemnity pronést cokoli, aniž by to mělo pro řečníka nepříznivé následky.“

Nezbývá než s řečeným souhlasit a prostořekým poslancům neprojevujícím dostatečnou důstojnost a vážnost své funkce doporučit, aby napříště místo řečnického pultu ve sněmovně vyhledali proslulý Speaker´s Corner v londýnském Hyde parku.

Vaše advokátka