Obhajoby po Skypu jako pozitivní dopad koronavirové krize

Od tohoto měsíce byl spuštěn velmi ambiciózní projekt tzv. obhajob po Skypu. Nejedná se o žádný námět filmu z žánru sci-fi, v němž obhajobu vykonává jakýsi virtuální advokát, jak aby se na první pohled mohlo zdát. Jde o ryze praktický nástroj určený všem advokátům vykonávajícím obhajobu v trestním řízení a jejich klientům, kteří toho času pobývají ve věznici, ať už jako vazebně stíhaní či odsouzení.

Dle sdělení České advokátní komory, která celý projekt v úzké spolupráci s Vězeňskou službou prosadila, probíhaly přípravné práce již od ledna tohoto roku. Spuštění tzv. ostré verze projektu značně urychlila probíhající koronavirová krize, když stovky obhájců byly ze dne na den postaveny před problém návštěv svých klientů ve věznicích za podmínek nařízených tvrdých opatření vlády.

Dle vyjádření ministryně spravedlnosti Marie Benešové se sice žádné z opatření nevztahovalo na advokáty a ti tak oficiálně nebyli v poskytování svých služeb uvězněným klientům nijak limitováni. Pravdou ovšem zůstává, že u vstupu do jednotlivých věznic panovala a dosud panují natolik zpřísněná bezpečnostní opatření negativně ovlivňující poradu s klientem, že mnozí obhájci vnímali osobní návštěvu jako nerealizovatelnou.

Jak vyplývá z mé advokátní statistiky, dosud jsem uskutečnila 103 návštěv svých klientů pobývajících ve věznicích po celé republice i v zahraničí. Toto číslo ve svém standardním režimu zároveň znamená, že 103x jsem musela nejen předložit kabelku k prohledání, svléci zbytné svršky bez ohledu na počasí či roční období, čekat dlouhé desítky minut na přivedení klienta, ale též 206x projít rentgenem. Muži obhájci jsou navíc nezřídka nuceni k sundání opasku u kalhot, případně k vyzutí obuvi. Právem tak obhajoby po Skypu zasluhují hlasitý potlesk a po vzoru velikonočních svátků třikráte zvolání Aleluja.

Lze si samozřejmě představit celou řadu případů, kdy osobní návštěva klienta bude shledána jako nezbytnou. Ovšem stejně tak je mnoho situací, kdy porada s klientem uskutečněná pomocí aplikace Skype bude nejen vhodnou, ale hlavně bezpečnou alternativou, jak se bez jakýchkoli omezení domluvit na dalším postupu vedené obhajoby.

Velké díky patří především místopředsedovi ČAK, advokátovi Tomáši Sokolovi, z jehož iniciativy celý projekt vzešel a bez jehož přispění by jen těžko vešel v život.

Bližší informace naleznete zde.

Vaše advokátka